Des de PIMEC, en coordinació amb l’Ajuntament de Barcelona i B:SM, hem assolit un acord perquè els els associats dels gremis de PIMEC, que requereixin més de 30 minuts d’estacionament en l’Àrea DUM, disposin de beneficis en l’estacionament de vehicles en les Àrees DUM (Distribució Urbana de Mercaderies), en l’Àrea Verda i en l’estacionament de llarga durada en els aparcaments de B:SM.

Què és un usuari de l’AREA de Distribució Urbana de Mercaderies (DUM)?

És aquella persona que, per la seva feina, ha de distribuir mercaderies a la ciutat de Barcelona. En general, l’usuari porta vehicles de tipus furgoneta o més grans i, per tant, cal segregar aquests usos dels altres que tenen les places Verdes i Blaves per tal de garantir la convivència i el benestar de totes les parts, sobretot per motius de seguretat.

Quin tipus d’estacionament pot fer un usuari de l’AREA de Distribució Urbana de Mercaderies (DUM)?

Per estacionar en places identificades com Distribució urbana de mercaderies (DUM) cal fer-ho telemàticament, bé mitjançant l’aplicació SPRO o bé enviant un SMS. El temps d’estacionament màxim és de 30 minuts i una vegada ha transcorregut aquest temps, l’usuari ha d’abandonar la plaça perquè altres usuaris es puguin beneficiar d’un bé escàs i limitat com és l’estacionament a Barcelona.

Qui pot estacionar a les places de places de Distribució Urbana de Mercaderies (DUM)?

En aquestes zones d’estacionament hi poden estacionar camions, furgonetes i vehicles mixtos de dues places, tal com indica la senyalització. Cal iniciar i finalitzar l’estacionament telemàticament, mitjançant l’aplicació SPRO o enviant un SMS, i el temps màxim d’estacionament és de 30 minuts.

En el cas concret de vehicles classificats com Zero Emissions per la DGT i autoritzats per a l’estacionament en places de l’areaDUM, el temps màxim d’estacionament serà de 30 minuts addicionals a allò que determini la senyalització vertical corresponent a la plaça.

Quin és l’horari habitual de regulació de les places de Distribució Urbana de Mercaderies (DUM)?

En general, l’horari de regulació de les places de Distribució Urbana de Mercaderies (DUM) és de dilluns a divendres de 8.00 a 20.00. Fora d’aquest horari, qualsevol vehicle pot fer ús d’aquestes places. A la zona central de la ciutat, les places de Distribució Urbana de Mercaderies (DUM) també funcionen els dissabtes, tal com indica la senyalització vertical.

Les places de Distribució Urbana de Mercaderies (DUM) són gratuïtes?

Sí, totes les places de Distribució Urbana de Mercaderies són gratuïtes de dilluns a diumenge.

Només l’ACV pot donar d’alta el soci i les matrícules que van associades. Posteriorment, el soci, distribueix els seus usuaris (reponedors) per la zona de càrrega /descàrrega per donar d’alta o baixa els tickets, etc. Només l’ACV ven les targetes per els descomptes de la zones verdes, zones blaves, parkings BSM, etc. al soci.

A grans trets, els beneficis principals serien els següents:

I. Àrea DUM:

  • Permetrà estacionar el vehicle comercial durant 2 hores a la zona DUM (càrrega i descàrrega) en les franges compreses entre les 8h i les 10h; i entre les 14h i les 20h.
  • 6 permisos especials per mes, que permetran estacionar fins a 6h en la franja compresa entre les 14h i les 20h.

II. TARGETA PROFESSIONAL

  • Descomptes en la tarifació per l’Àrea Verda (tarifa a aplicar de 2,5€/h), poden estacionar fins a dues hores. (adjunto infografia).

Estacionament en els aparcaments de la xarxa de B:SM, amb dues modalitats:

  • Estacionaments per minuts:

Vals Horaris: per als aparcaments B:SM, amb un descompte del 50% en la primera comanda i el 25% en les següents. S’estableix un mínim de 25 hores per comanda, per aplicar els descomptes indicats.

Targetes Hores: B:SM posarà a disposició dels agremiats Targetes Hores (en modalitats de 25h, 50h i 100h), a les que s’aplicarà un 10% de descompte sobre el PVP.

Rotació: La targeta professional habilita a aplicar descomptes del 25% en l’estacionament per rotació, i té una caducitat d’un any a partir del primer ús en els aparcaments.

  • Estacionaments de llarga durada:

Abonaments: “Abonament Diürn” en un dels aparcaments de la Xarxa B:SM, obtindran un descompte mínim del 10% respecte a la tarifa vigent. 

Per beneficiar-vos de les condicions de l’Acord, necessitarem que ens faciliteu les següents dades per donar d’alta el vostre usuari a l’aplicació SPRO de B:SM. Cada matricula/vehicle donat d’alta tindrà un cost de gestió de 5€.

Adjuntem pdf FAQ i instrucciones usuaris:

En aquest article trobeu la Formació per l’aplicació de l’accord per les zones DUM, zona brava i verda: Enllaç oficial i planol.

l’ACV ens ocupem de gestionar i tramitar la Zona DUM, amb un cost de 5€ per vehicle, nomas per socis de ACV. Contacteu amb nosaltres, estem a la vostra disposició info@acvending.cat