“Temps d’Actuar”, es molt més que actualitat, el tema del clima, amb la celebració de la cimera del Clima a Madrid, i sota el lema #TimeForAction, des de l’Associació volem divulgar els conceptes fonamentals, per a crear més consciència.

Què és una COP? Les sigles COP en anglès es refereixen a la Conferència de les Parts. És a dir, una reunió anual dels gairebé 200 països que formen part de la Convenció de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic. La convenció es va adoptar en 1992 i establia que els gasos d’efecte d’hivernacle que emet l’ésser humà en la seva activitat quotidiana estan contribuint al canvi climàtic. La convenció, a més, va fixar que els signants han de reduir aquests gasos. Per a desenvolupar aquest tractat se celebren les *COP, en les quals participen els delegats i ministres dels gairebé 200 països del món.

Què és l’Acord de París? La convenció marc va servir primer perquè s’aprovés en 1997 el Protocol de Kyoto. Posteriorment, en 2015, es va adoptar l’Acord de París, que el seu acord vela per que l’augment de la temperatura mitjana del planeta no superi els dos graus centígrads respecte als nivells preindustrials, i en la mesura que sigui possible que no depassi els 1,5. Aquest és el límit que estableix la ciència per a evitar els efectes més catastròfics d’un escalfament que ja no es pot revertir.

Què diu la ciència? Els estudis científics i els diferents organismes internacionals vinculats a l’ONU adverteixen que els països han de multiplicar per cinc els seus plans de retallada per a aconseguir la meta del 1,5 graus. La concentració en l’atmosfera dels principals gasos d’efecte d’hivernacle no ha deixat d’augmentar des que es va signar en 1992 la convenció marc.

Quina és l'”Ambició”? Després d’aquesta expressió, que s’assumeix en l’argot utilitzat en les negociacions climàtiques, les dades requereixen una acció més compromesa de les mesures dels diferents països, per a reduir la bretxa dels objectius: Plans d’acció immediata, sabent que la meta és: la neutralitat d’emissions per a 2050.

Sectors afectats L’altra pota que s’ha de desenvolupar dins d’aquest article afecta als mercats d’emissions als quals han d’acudir les empreses dels sectors obligats a fer retallades. Per exemple, l’aviació: les companyies hauran d’acudir a comprar aquests drets per a compensar les seves emissions. Europa ja compta amb un mercat d’aquest tipus i la filosofia que s’observa és que quan se l’obliga a pagar pels gasos emesos, el sector privat avança cap a la descarbonització.

Joves, científics i empreses. Als cims del clima no sols acudeixen delegats del Govern per a negociar, a més de mandataris, entre les 25.000 persones que participen durant la COP25, també hi ha altres actors com els representants de diversos organismes científics. Els cims serveixen perquè a través de la presentació de diferents informes es radiografiï l’evolució de la lluita contra l’escalfament i els seus efectes.

El futur té la veu! A més, en les últimes COP s’ha incorporat amb força un altre col·lectiu: el futur! els joves activistes que estan liderant als carrers les protestes. Per això, també juguen un paper important les empreses. Per això, és capital el compromís de totes les empreses de la nostra societat, cadascuna a la seva escala, assumint la part que està en la seva responsabilitat, investigant en cadascun dels seus processos, invertint en I+D+I amb el compromís de reduir les seves emissions i a lluitar contra l’escalfament #TimeForAction #TempsDActuar #TiempoDeActuar.

Mirem què podem fer per un #VendingSostenible?

Tots els sectors tenen un repte i és reinventar-se, investigar + invertir + innovar, des de la responsabilitat i el compromís, amb un objectiu comú. Revisem algunes dades per prendre consciència i posar accions a les nostres empreses:

 Cada any, el món fa servir 500.000.000.000 de bosses de plàstic

– Cada any, almenys 8 milions de tones de plàstic acaben en els oceans, l’equivalent a la descàrrega d’un camió d’escombraries cada minut.

– En l’última dècada, produïm més plàstic que en tot el segle passat.

– 50% del plàstic que fem servir és d’un sol ús .– Es venen 1 milió d’ampolles de plàstic per minut.

– El plàstic constitueix el 10% de tots els residus que generem.

– El plàstic, en general, té un període de desintegració molt llargs conscients que el repte del sector del Vending posa el focus als envasos d’un sol ús.

Governs i organismes internacionals, normatives i recomanacions, lleis i sancions, sembla que uneixen forces per tal d’assolir l’objectiu comú.

L’usuari final, les persones, estem cada cop més compromeses. Els joves a les universitats. Els treballadors a la seva empresa. Els metges, infermers i familiars, als hospitals. Viatgers als aeroports i estacions. Els usuaris del servei del vending cada cop més demanen i aviat exigiran, propostes alineades en els objectius de sostenibilitat, per exemple que els envasos siguin compostables, d’acord amb les tendències i a les noves propostes de sostenibilitat.

Tenim a les nostres mans la solució global, amb actuacions locals, amb petites decisions a les petites empreses, els col·lectius, les famílies… Compartim la responsabilitat d’assolir aquest compromís, per un planeta més net i més sa, #ACVending #VendingSostenible.