Davant la necessitat de manteniment exhaustiu, la intel·ligència artificial és la solució més eficient; aconseguint reduir fins a un 45% de les reparacions dels equips de vending i majors beneficis, augmentant més d’un 20% la seva disponibilitat. 

La transformació digital està arribant al món del Vending

El desgast per un ús diari massiu, les inclemències metereológicas, el vandalisme sobre les màquines que es troben al carrer, embussos de monedes, l’acumulació de calç en les canonades de les màquines de cafè o les fallades en el sistema de refrigeració de màquines amb aliments, són els problemes més freqüents.

Manteniment Predictiu

 
Gràcies a la intel·ligència artificial, el manteniment predictiu és capaç de preveure quines màquines fallaran en un futur pròxim i en què consistirà aquesta fallada. Sobre la base de les dades recopilades pels sensors, i gràcies també a la tecnologia IoT, les expenedores ja no es queden hores, o fins i tot dies, sense estar operatives, ni continuen consumint energia malgrat no funcionar.

Anticipar-nos a les fallades manté la màquina sempre disponible: sinònim de més vendes.

Al mateix temps que augmentem els ingressos, reduïm els costos. Aquesta és la màxima del manteniment predictiu: la reducció de despeses vinculades a la gestió del personal tècnic. Per contra, tal com exposen des de Datision, si s’opta pel manteniment preventiu, l’operador o amo de la màquina estarà malbaratant recursos innecessàriament en enviar als tècnics a revisar màquines que no requereixen cap intervenció.

No hi ha dubte, amb l’aplicació de la intel·ligència artificial, s’optimitzen les rutes dels equips tècnics, establint-les en funció de les necessitats prioritàries de cada màquina i obviant les visites a màquines que no necessiten cap classe de manteniment. En aquest sentit, gràcies a les dades rebudes pel sistema intel·ligent, els tècnics ja saben les causes de la futura avaria, per la qual cosa acudiran amb totes les peces i eines necessàries per a la seva completa reparació.

Entre les variables que es poden monitoritzar en una màquina de vending, l’empresa especialitzada en IA, trobem les següents:

-Temperatura, Consum energètic, Comprovar desgast de components, Pressió, Humitat, Vibracions i soroll…

 
D’una manera o un altre, aquest és l’escenari que, per assegurança, experimentarem en la dècada vinent amb tot un univers de possibilitats per al vending.
 
Amb la tecnología, tenim noves oportunitats de transformar el Vending en un servei prioritari per la societat.