Construint el futur del sector, amb Coca-Cola

ada cop més les marques són conscients de la rellevància del nostre sector, el vending. Marques com Coca-Cola, una de les més presents a les màquines de vending, cada cop professionalitza el sector, amb més iniciatives per potenciar el creixement en la distribució automàtica: presencia a fires internacionals com Vendiberica, formacions i informació, per tal de divulgar totes les possibilitats de col·laboració.  Aquesta iniciativa és també present en la comunicació, on fins ara el focus estava al canal horeca, distribució i consumidor final.