El 28/3/2023 a les 15 hores hem tingut la reunió amb el Sr. Ramón Canal i Comaposada, Director del Servei Català de Salut, CATSALUT.  ACV i ANEDA han acordat amb aquesta entitat treballar conjuntament amb l’objectiu de millorar els hàbits saludables i crear una forma senzilla d’identificar  el que són productes saludables o no. Es farà una taula conjunta de treball.

A la reunió vàren assistir; Sr. Giuseppe Cerea  de IVSIBERICA, Sr. Josep Mª Arquerons d’ ALLIANCE VENDING, Sr. Cesar Ouro de RHEAVENDORS APLIVEN i representant d’ANEDA Catalunya i Sr. Rafael Cubarsí en representació de l’ACV. Continuem treballant #VendingSaludable.

 

 
El 28/3/2023 a las 15 horas hemos tenido la reunión con el Sr. Ramón Canal y Comaposada, Director del Servicio Catalán de Salud, CATSALUT, ACV y ANEDA han acordado con esta entidad trabajar conjuntamente con el objetivo de mejorar los hábitos saludables y crear una forma sencilla de identificar si son productos saludables o no. Se hará una mesa conjunta de trabajo. 
 
A la reunión asistimos el Sr. Giuseppe Cerea  de IVSIBERICA, Sr. Josep Mª Arquerons de ALLIANCE VENDING, el Sr. César Ouro de RHEAVENDORS APLIVEN y representante de ANEDA Cataluña y el Sr. Rafael Cubarsí en representación de ACV. Seguimos trabajando #VendingSaludable.