Avui dilluns, 13 d’abril, s’aixeca la restricció laboral decretada el passat 29 de març i, per tant, moltes empreses podran tornar a l’activitat. Això no obstant, cal recordar que hi ha equipaments, serveis i activitats que continuen suspesos, i tancats al públic, d’acord amb el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19.

Donat que molts establiments donen servei de Vending, a continuació, recordem els equipaments i activitats que han de romandre suspesos i tancats al públic:

 • Museus.
 • Arxius.
 • Biblioteques.
 • Monuments.
 • Espectacles públics.


Esplai i diversió:

 • Cafè-espectacle.
 • Circs.
 • Locals d’exhibicions.
 • Sales de festes.
 • Restaurant-espectacle.
 • Altres locals o instal·lacions assimilables als esmentats.


Culturals i artístics:

 • Auditoris.
 • Cinemes.
 • Places, recintes i instal·lacions taurines.


Altres recintes i instal·lacions:

 • Pavellons de Congressos.
 • Sales de concerts.
 • Sales de conferències.
 • Sales d’exposicions.
 • Sales multiús.
 • Teatres.


Esportius:

 • Locals o recintes tancats.
 • Camps de futbol, rugbi, beisbol i assimilables.
 • Camps de bàsquet, handbol, voleibol i assimilables.
 • Camps de tir al plat, de colomí i assimilables.
 • Galeries de tir.
 • Pistes de tennis i assimilables.
 • Pistes de patinatge, hoquei sobre gel, sobre patins i assimilables.
 • Piscines.
 • Locals de boxa, lluita, judo i assimilables.
 • Circuits permanents de motocicletes, automòbils i assimilables.
 • Velòdroms.
 • Hipòdroms, canòdroms i assimilables.
 • Frontons, trinquets, pistes d’esquaix i assimilables.
 • Poliesportius.
 • Pistes de bitlles i assimilables.
 • Salons de billar i assimilables.
 • Gimnasos.
 • Pistes d’atletisme.
 • Estadis.
 • Altres locals, instal·lacions o activitats assimilables als esmentats.


Espais oberts i vies públiques:

 • Recorreguts de carreres pedestres.
 • Recorreguts de proves ciclistes, motociclistes, automobilístiques i assimilables.
 • Recorreguts de motocròs, trial i assimilables.
 • Proves i exhibicions nàutiques.
 • Proves i exhibicions aeronàutiques.
 • Altres locals, instal·lacions o activitats assimilables als esmentats.


Activitats recreatives:

De ball:

 • Discoteques i sales de ball.
 • Sales de joventut.
 • Esportiu-recreatives:
 • Locals o recintes, sense espectadors, destinats a la pràctica esportiu-recreativa d’ús públic, en qualsevol de les seves modalitats.


Jocs:

 • Casinos.
 • Establiments de jocs col·lectius de diners i d’atzar.
 • Salons de joc.
 • Salons recreatius.
 • Rifes i tómboles.
 • Altres locals i instal·lacions assimilables als d’activitat recreativa de Jocs i apostes conforme al que estableixi la normativa sectorial en matèria de joc.
 • Locals específics d’apostes.

Culturals i d’oci:

 • Parcs d’atraccions, fires i assimilables.
 • Parcs aquàtics.
 • Casetes de fira.
 • Parcs zoològics.
 • Parcs recreatius infantils.
 • Recintes oberts i vies públiques:
 • Revetlles, desfilades i festes populars o manifestacions folklòriques.

Bars especials:

 • Bars de copes sense actuacions musicals en directe.
 • Bars de copes amb actuacions musicals en directe.


D’hostaleria i restauració:

 • Tavernes i cellers.
 • Cafeteries, bars, cafè-bars i assimilables.
 • Xocolateries, gelateries, salons de te, croissanteries i assimilables.
 • Restaurants, autoserveis de restauració i assimilables.
 • Bars-restaurant.
 • Bars i restaurants d’hotels, excepte per a donar servei als seus hostes.
 • Salons de banquets.
 • Terrasses

Així mateix, es recorda que l’article 10.1 del  decret  estableix que se supèn l’obertura al  públic dels locals i establiments minoristes, a excepció dels establiments comercials detallistes d’alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat, establiments farmacèutics, sanitaris, centres o clíniques veterinàries, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria, combustible per a l’automoció, estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per a animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries, bugaderies i l’exercici professional de l’activitat de perruqueria a domicili. En qualsevol cas, se suspendrà l’activitat de qualsevol establiment que, segons el parer de l’autoritat competent, pugui suposar un risc de contagi per les condicions en les quals s’estigui desenvolupant..

Font: PIMEC

E-mail; info@acvending.cat

Tel.900.82.87.80

www.acvending.cat