Com ja sabeu, les juntes arbitrals de consum són els òrgans administratius competents per realitzar els arbitratges de consum, i es constitueixen mitjançant acords subscrits amb l’Aecosan (Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, que depèn del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad). 

 

L’ACV treballem pel benefici de tot el sector!