Les juntes arbitrals de consum són els òrgans administratius competents per realitzar els arbitratges de consum, i es constitueixen mitjançant acords subscrits amb l’Aecosan (Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, que depèn del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad). 

Pregunta’ns, l’ACV estem a la vostra disposició, info@acvending.cat