Volem aclarir que les màscares KN95 podran continuar sent utilitzades per aquells que les hagin comprat abans del termini indicat. És a dir, es podran continuar utilitzant, encara que no comercialitzant amb elles, i es podran vendre fins al 31 de Desembre 2020.

Ús obligatori de la mascareta

Informació oficial de GenCat: Les persones de més de 6 anys estan obligades a l’ús de la mascareta en la via pública, espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic i que es trobi obert al públic, amb independència del manteniment de la distància física de seguretat. La mesura es pren per evitar el contagi i la propagació de la COVID-19.

La detecció de diversos brots i l’increment de nous casos obliga a reforçar les condicions d’úsde les mesures de protecció i, específicament, l’ús de la mascareta.

mascareta

Les excepcions seguiran sent les mateixes:

  • En cas de dificultat respiratòria que pugui agreujar-se pel seu ús.
  • Persones que ho tinguin contraindicat per raó de salut o discapacitat.
  • Exercici físic esportiu a l’aire lliure.
  • Quan per la pròpia naturalesa de les activitats l’ús de la mascareta resulti incompatible

La respponsabilitat i la solució són a les mans de tots.