En relació als ajuts Next Generation – Fons Tecnològic, la 2A. CONVOCATÒRIA PROGRAMA DE MODERNITZACIÓ DEL COMERÇ (NEXT GENERATION – GENCAT)
 
Fins el 19 de juliol de 2023
Per accions executades entre l’1 de gener del 2022 i fins el 30 de setembre del 2023.
 
L’ajut 
Fins el 80%* de les despeses subvencionables amb un *màxim de 75.000€* i una *inversió mínima de 2.000€.*
 
Els Beneficiaris 
Persones autònomes i pimes comercials titulars d’un establiment de comerç al detall a peu de carrer amb CNAE 45 o 47.
 
Actuacions Subvencionables 
Noves tecnologies per millorar l’estratègia comercial*
  • Botiga online
  • Solucions ciberseguretat
  • Noves tecnologies per millorar l’atenció, relació i coneixement de la clientela
Transformació del punt de venda
  • Digitalització de la gestió del comerç
  • Noves tecnologies en el punt de venda per millorar el procés de pagament
  • Adquisició d’eines i mobiliari tecnològic _(ordinadors, tauletes, etc.)_ per la botiga
  • Interactivitat: etiquetes NFC, codis QR, etc.
  • Implantació d’etiquetes electròniques RFID
  • Sistema de comptadors de persones
 
Despeses relatives a la sostenibilitat i a l’economia circular*   
  • Inversions per disminuir el consum d’envasos i embalatge
  • Adopció de noves tecnologies per disminuir els costos i l’impacte mediambiental    
  • Sistemes digitalitzats de punt de recollida
 
COM SOL·LICITAR L’AJUT*
 
A través d’aquest enllaç : AQUI 
 
Haureu d’omplir:
 • Annex de dades especifiques segons model normalitzat que us haureu de baixar (cal disposar de l’Adobe per obrir-lo!)
 
I demanar al vostre gestor: 
 • Certificat de situació censal de l’Agència Tributària.
 • Document oficial que acrediti el nombre de treballadors a data de 30/09/2022: RLC _(rebut de liquidació de cotitzacions)_ o RNT _(relació nominal de treballadors)_ de la Seguretat Social.
 
Ens posem a la vostra disposició per ajudar-vos a fer el tràmit.