La ACV és una entitat formada per empreses i persones amb inquietuds comunes que han decidit unir les seves forces per convertir-se en el principal representant de la Distribució Automàtica de Catalunya i per salvaguardar els interessos de la seva activitat professional. L’Associació Catalana de Vending està ubicada a BADALONA CENTRE INTERNACIONAL DE NEGOCIS (BCIN) i es va constituir com a associació el 23 d’octubre de de 1989. Està Inscrita, en aquesta mateixa data, en el departament de traball de la Generalitat de Catalunya i adaptada a la llei 7/97 de 18 de juny, així com al RC 776/1998 de 30 d’abril, l’ACV és una associació sense ànim de lucre.Actualment, l’ACV està constituïda per 108 empreses de VENDING, entre operadors i proveïdors del sector de la distribució automàtica a Catalunya.  La ACV és una associació oberta i inclusiva a totes les empreses del sector. De fet, pertanyen a l’associació tant empreses petites, mitjanes com grans empreses. Els serveis i esdeveniments que ofereix i organitza són accessibles a tots els seus associats i tant a nivell tècnic / professional com a nivell de Networking i social està orientats a tots els associats sense cap distinció. 

Què fem

La ACV es posiciona com un referent del sector a Catalunya, des dels seus inicis, fa ja 30 anys, la finalitat de l’associació ha estat:

    • Promoure entre els empresaris, la consciència dels valors socials i civils.
    • Valorar les funcions socials de les empreses associades, promoure amb les institucions públiques formes de col·laboració amb els objectius de progrés i desenvolupament del sector.
    • Formar els professionals del sector de la distribució automàtica mitjançant la promoció de cursos, seminaris, tallers, etc.
    • Desenvolupar la solidaritat i la col·laboració entre empreses associades.
    • Protegir l’activitat de les empreses associades

Des de l’associació desenvolupem relacions d’enllaç entre els professionals del sector de la distribució automàtica. Harmonitzem l’activitat i les directrius dels grups sectorials. Ens ocupem de promoure i tenir cura iniciatives directes per al constati progrés tècnic econòmic i cultural dels associats. És important per l’ ACV cercar acords amb altres associacions, organitzacions similars o entitats a nivell nacional i internacional.

Assumir iniciatives eficaces per potenciar la cooperació entre les empreses associades i per assegurar el correcte desenvolupament de l’activitat aixi com recollir i elaborar notícies i dades relacionades amb el sector de la distribució automàtica espanyola i estrangera per posar a disposició dels associats, és important per nosaltres.

Promoure fires, esdeveniments, investigacions de mercat, estudis, debats sobre temes econòmics i socials així com fer propaganda referent a l’activitat dels associats mitjançant publicacions periòdiques.

En definitiva, des de l’associació volem assumir iniciatives eficaces per al desenvolupament i protecció del sector, per les empresas que el formen i per les persones que són, en defintiva, el consumidor present i futur del vending.

La ACV, al teu servei per un Vending de Qualitat

  900828780

info@acvending.cat