En el BOE del dia 23 de setembre s’ha publicat el Reial decret llei 28/2020 que regula el treball a distància després d’haver-se assolit un acord amb els agents socials.
La nova normativa entrarà en vigor a 20 dies de la seva publicació en el BOE. El 13/10/2020. Aquesta norma assenyala, entre d’altres, les següents claus: 

Diferència entre:

– Treball a distància: activitat laboral des del domicili o el lloc triat per la part treballadora,

– Teletreball: treball a distància realitzat exclusivament o de manera prevalent per mitjans i sistemes informàtics o telemàtics, i

– Treball presencial: el que es presta en el centre de treball o en el lloc que triï l’empresa.

 • Considera treball a distància quan s’aplica en un període de referència de 3 mesos, el 30% de la jornada o el proporcional equivalent a la jornada del contracte de treball.
 • Els contractes de treball amb persones menors d’edat, en pràctiques, formació i aprenentatge, s’ha de garantir el 50% de la jornada presencial.
 • El teletreball serà voluntari i reversible, tant per a la persona treballadora com per a l’empresa.
 • La negativa de la persona treballadora a treballar a distància o als seus canvis, no seran causes justificades per a l’extinció del contracte de treball, ni per la modificació substancial de les condicions de treball.
 • L’acord ha de formalitzar-se per escrit, sigui en el mateix contracte de treball o en un acord posterior, indicant totes les condicions. En els 10 dies següents a la formalització, s’ha de comunicar a la representació de les persones treballadores.
 • Les persones amb treball a distància tindran els mateixos drets que les que treballin presencialment. No podran resultar perjudicades en cap de les condicions laborals, incloent retribució, estabilitat, temps de treball, formació, promoció professional, igualtat, prevenció de riscos.
 • Podrà flexibilitzar l’horari de treball.
 • S’ha de continuar registrant la jornada de manera adequada i fiable, indicant com a mínim, el moment d’inici i finalització de la jornada.
 • Se’ls reconeix el dret a la intimitat – protecció de dades i desconnexió digital fora de l’horari digital.
 • Serà l’empresa que haurà de facilitar els mitjans, eines i equips al personal de la plantilla per a la realització de les seves funcions, així com també haurà d’assegurar que no existeixen obstacles per la comunicació amb la representació de persones treballadores i la resta de persones treballadores de l’empresa.

Aclariments:

 1. Cal tenir en compte que les empreses que hagin implantat aquesta modalitat de treball per motius exclusivament de la pandèmia i mentre aquesta duri, no els aplica aquesta norma.
 2. En el cas que ja s’apliqui actualment a l’empresa el treball a distància, aquesta reglamentació serà vigent en el moment que perdi la vigència els acords actuals. En cas que no indiquin data de finalització, serà vigent a partir del 13/10/2021, excepte que les parts pactin una duració superior i com a màxim el 13/10/2023.

Per a més informació, truqui’ns al 938 706 408 o enviï un correu a agora@agora-sa.com i ens posarem en contacte amb vostè al més aviat possible.