Us presentem la  formació bonificada de la NOVA LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC, formació obligatòria i prioritària per autònoms, micropimes i petites empreses que tinguin entre els seus clients a l’Administració Pública o bé tinguin interès d’entrar en aquest àmbit.

El passat 9 de març va entrar en vigor la nova Llei de Contractes del Sector Públic, una llei que marcarà un abans i un després per a les pimes i els autònoms, ja que millora l’accessibilitat de les nostres empreses a la licitació pública. Si mai has treballat amb el Sector Públic o et vols plantejar fer-ho, és imprescindible que coneguis amb detall les noves possibilitats que et dona la Llei.

El curs s’adreça prioritàriament a autònoms, micropimes, i petites empreses  que tinguin entre els seus clients a l’Administació Pública o bé tinguin interès en aquest àmbit i serà impartit per la Mª Isabel Oliver – Llicenciada en Economia en l’especialitat de Sector Privat per la Universidad de Alicante. Màster en banca i finança. Professora associada de la Facultat d’economia i empresa de la Universitat de Barcelona.

L’objectiu del curs és conèixer en profunditat la nova Llei de contractes del Sector Públic i analitzar les principals diferències que la nova Llei ha incorporat.

Podeu trobar més informació sobre aquest curs a: https://www.pimec.org/ca/pimes-autonoms/formacio/fp2018-0078