Aprofitem que el nostre soci ESPRESSA renova la seva certificacions de Qualitat, ISO 9001 i ISO 1401, perfelicitar-los i  recordar la importància i beneficis d’aquesta normativa de qualitat, actualment.

Què són les ISO 9001 i 14001?

ISO 9001 ajuda a les organitzacions a implementar un sistema de gestió de la qualitat. ISO 14001 ajuda a implementar un sistema de gestió ambiental. La qualitat refereix a totes les característiques inherents o pròpies d’un bé o servei que són requerides pel client.

Què és la norma ISO 1401?

Què estableix la norma ISO 14001? La certificació del Sistema de Gestió Ambiental conforme a la norma ISO 14001 ajuda a les organitzacions a demostrar el seu compromís permanent amb la millora de l’acompliment en matèria mediambiental.

Beneficis i requisits d’ISO 14001

  • Redueix la possibilitat que la hi organització rebi sancions per incompliment legal.
  • Aconseguir un compromís per part de la direcció i de la resta d’empleats amb el medi ambient.
  • Millorar la imatge pública de l’empresa.
  • Proporciona un avantatge competitiu a l’organització.
  • Millora la seva imatge i credibilitat.
  • Ajuda a complir amb els requeriments legals.
  • Millora en el control de costos.
  • Major taxa d’èxit quan s’implementen canvis.
  • Permet una millora més ràpida dels processos.
  • Es redueix la rotació d’empleats