Per començar, des de l’ACV volem donar l’enhorabona a l’empresa Espressa Coffee & Water, S. A, per la seva recent Certificació en ISO 14001, com a resultat de la seva manera de fer les coses pel que fa al medi ambient. 

Aquest plantejament des dels Valors, Missió de la companyia,
és fonamental per complir amb els exigències de la Norma ISO 14001.

Un dels principals objectius de la Norma és preveure un llenguatge comú per a la gestió ambiental en establir un marc per a la certificació de sistemes de gestió ambiental (SGA) per tercers, ajudant la indústria a satisfer la demanda dels consumidors i agències governamentals d’una major responsabilitat ambiental.

ISO 14001, un requeriment del mercat

És cada cop més important pel futur del Vending, la professionalització i normalització de les empreses del sector.

Implantar la Norma ISO 14001, és la forma correcta de demostrar la responsabilitat d’una Empresa amb el medi ambient, per la qual cosa s’ha convertit en un requeriment comú dels mercats i dels governs que també demostren d’aquesta manera, el seu compromís mediambiental.

Acreditar el Bon tracte del Medi Ambient

Tant de cara als nostres clients com, als mateixos membres de l’empresa, l’única manera d’evidenciar els resultats d’una política de respecte al medi ambient és mitjançant els controls i registres establerts per la norma.

ISO 14001: Diseño e implementación de un Sistema de Gestión Ambiental

Aquesta familia de ISO és complementària i compatible amb els certificats ISO dels quals disposi l’entitat.