El repte de transformar la societat en un model sostenible es pot abordar amb petites actuacions d’àmbit local. Cada sector, normalitzant processos, materials, pensament d’economia circular. Posteriorment facilitant a tots els actors participants la implementació de les mesures, normatives i lleis, mitjançant associacions professionals com l’ACV, que acompanyem als nostres associats en aquest camí per aconseguir un sector més conscient, cada cop més sostenible. 

Avui dia del Medi Ambient, i parlem dels envasos d’un sol ús, un dels grans reptes pel nostre sector, per aconseguir un planeta més saludable. 

Així, cada cop són més els tipus de materials que es proposen per tal de prendre decisions favorables pel medi ambient. Envasos d’un sol ús fabricats amb fulla de palma, bambú, cartó, fibra de canya de sucre… cada cop són més les empreses que desenvolupen el seu i+d per aconseguir així productes més sostenibles. 

En conclusió, Ja no es tracta d’una opció, per ser més ecològics. Es tracta del camí de tot el sector, per un món més sa. A causa dels problemes de contaminació, l’excés de consumisme, cada cop es fa més necessari i urgent trobar alternatives viables el menys perjudicial per al nostre entorn natural. Per això l’arribada d’aquests nous envasos dirigits a mercats com el vending. Encara existeix molta confusió pel que fa a alguns conceptes. Reciclat, reciclable, degradable, biodegradable, compostables…

Avui parlem de les diferències entre biodegradable i compostable.

Biodegradable

Envasos biodegradables són aquells que es descomponen a partir d’elements naturals, en entrar en contacte amb el medi ambient. És a dir, es degraden per l’acció dels agents biològics, com plantes, animals, organismes naturals, sol, pluja, fred o calor… Qualsevol envàs pot ser biodegradable, no obstant això, el realment important per a la sostenibilitat és saber el temps que es pren cada envàs per a descompondre’s en el medi ambient.

Compostable

Un pas endavant són els envasos compostables. La diferència substancial és el temps de descomposició i en les característiques pròpies d’aquest. Els envasos compostables tenen la peculiaritat que poden biodegradar-se en un lapse de temps molt de menor gràcies als agents naturals. La descomposició d’aquests materials ha de ser semblant a la de la resta de matèria orgànica: és a dir, igual temps requeriria per a descompondre’s una fulla que un envàs compostable de la mateixa grandària. Així, un envàs compostable és necessàriament biodegradable, mes un envàs biodegradable no té per què ser compostable.A més de l’anterior, perquè a un envàs se’l consideri compostable, ha de reunir una sèrie d’exigències. Quant a la seva composició, aquests han de tenir un límit respecte del seu contingut de metalls pesants i/o substàncies tòxiques; com hem dit han de ser biodegradables i ser capaços de desintegrar-se físicament.

Per damunt de tot, la característica de compostable és una de les més importants en termes de diferenciació i del concepte de sostenibilitat i, per tant, una oportunitat per a transformar el vending cap a un sector exemplar en sostenibilitat. Per tant, tots els materials compostables són biodegradables, però no tots els biodegradables són compostables. El compostatge consisteix en el tractament aeròbic de les parts biodegradables dels residus d’envasos, amb producció de residus orgànics estabilitzats, baix condicions controlades i utilitzant microorganismes.

Aquesta opció final de la seva vida útil és més sostenible i respectuosa amb el medi ambient que uns altres, com l’eliminació de residus. En un escenari d’àmplies zones del Planeta en reg evident de desertificació, l’ús de compost de qualitat ajudaria a incrementar la qualitat del sòl.

Com funciona el procés de compostables

Els símbols dels diferents envasos: Biodegradable i Compostable

 

Recordar-vos que a l’Associació Catalana de Vending estem a la vostra disposició per qualsevol assessorament en aquest àmbit, tràmits i altres serveis i avantatges que podeu conèixer en la nostra web.

 

Mail Fes-te Soci!

Telèfon  900 828 780

Mailinfo@acvending.cat