El 26 de setembre se celebra el Dia Mundial de la Salut Ambiental, una data crucial per garantir la sostenibilitat dels ecosistemes, amb l’objectiu de protegir la salut de les generacions actuals i futures. També busca conscienciar la població mundial sobre la importància de cuidar el nostre planeta, els seus recursos naturals i les espècies que hi habiten.

La salut ambiental implica l’estudi, prevenció i control dels factors ambientals que poden afectar els éssers vius, incloent-hi factors com radiacions electromagnètiques, contaminació acústica, canvis meteorològics, entre altres.

L’any 2022, el lema del Dia Mundial de la Salut Ambiental és “Reforçament dels sistemes de salut ambiental per a la implementació dels objectius de desenvolupament sostenible”, destacant el paper crucial de la salut ambiental en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Per aprofundir en la connexió entre el Dia Mundial de la Salut Ambiental i el sector del vending, aquí tens cinc punts clau per cuidar la salut ambiental des del sector del vending:

  1. Uso Eficient dels Recursos: Optimitza l’ús de l’energia i l’aigua en les màquines de vending i promou l’ús de materials reciclables en els envasos.
  2. Selecció de Productes Sostenibles: Ofereix una gamma de productes que siguin amigables amb el medi ambient, incloent opcions orgàniques i de proximitat sempre que sigui possible.
  3. Reducció de Residus: Implementa programes de reciclatge i de reducció de residus, com la utilització de sistemes de dispensació sense envasos o la promoció de tasses i gots reutilitzables.
  4. Transport Eficient: Optimitza les rutes de lliurament per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle i considera l’ús de vehicles elèctrics o de baixes emissions.
  5. Educació i Sensibilització: Informa als teus clients i col·laboradors sobre les pràctiques sostenibles que estàs adoptant i com poden contribuir a la salut ambiental mitjançant les seves opcions de compra i ús responsable.

D’aquesta manera, el sector del vending pot jugar un paper fonamental en la promoció de la salut ambiental i el desenvolupament sostenible, contribuint a la preservació del nostre entorn per a les futures generacions