Per innovació entenem la introducció de noves maneres de dissenyar, produir o vendre béns o serveis; bàsicament significa generar un canvi positiu, i actualment això porta implicit també els compromisos de la socials, com la salut i la sostenibilitat.

Innovar és una actitud, una voluntat d’aprendrei adaptar-se per millorar en qualitat i en eficiència.

Avui, Dia Mundial de la Innovació, compartim alguns dels aspectes innovadors presents al nostre sector, mitjançant els nostres socis.

Màquines de cafè
Les  noves màquines porten instal·lades pantalles LCD en màquines de cafè on poder informar millor el consumidor dels productes que s’ofereixen.

Trobem gran varietat de receptes personalitzables per l’usuari (quantitat de sucre, amb o sense got, amb o sense cullereta…), cad cop més adaptaties a les preferenties reals de les persones.

Màquines de snacks i begudes
L’usuari pot seleccionar i comprar diversos productes alhora amb un sol pagament, gràcies a la cistella de la compra.
Innovar és incorporar noves tecnologies que permeten cada vegada subministrar productes de major envergadura.

Sistemes de pagament
Disposem de pagament amb targeta i pagament amb dispositius mòbils, opció de personalitzar Apps de fidelització que permeten efectuar amb descomptes per consum, regalar consums pel teu aniversari…
Sistemes de control d’accés a menors per lectura del DNI, que permet subministrar productes destinats només a majors d’edat.

Amplitud sectorial
Cada vegada trobem més màquines adaptades a altres productes més enllà de l’alimentació tradicional: epis, tecnologia, roba, llibres…

Sostenibilitat
Màquines dissenyades per reduir la contaminació mediambiental, com a màquines expenedores d’aigua on l’usuari emplena la seva pròpia ampolla minimitzant l’ús de plàstics, amb avançades tecnologies de filtració o directament amb aigües minerals de marca.
També trobem màquines recicladores d’envasos i màquines de cafè que permeten fer servir el got o tassa del propi usuari.

Seguretat i salut
Sistemes que permeten comprar en una màquina sense tocar-la, via apps on l’usuari selecciona el producte i paga, i la màquina li serveix l’adquirit.

Productes
Productes de consum cada vegada mes naturals i sans, amb menys sucre, menys grasses, complint així les normatives reguladores.

 

Des de l’ACV treballem per un sector cada cop més professional.