L’ACV ha signat amb l’Agència Catalana del Consum i les Associacions de Consumidors més representatives el primer Codi de Bones Pràctiques en el sector de la Venda Automàtica

El Codi de Bones Pràctiques vol anar més enllà de la regulació que estableis el Codi de Consum, incloent accions addicionals com informació sobre els ingredients que poden provocar al·lèrgies o intoleràncies o l’obligatorietat d’entregar un comprovant de compra en el cas de les màquines que dispensen aliments. Aquestes accions estan orientades a optimitzar la defensa i garantir el ple exercici dels drets de les persones consumidores, així com la disciplina del mercat, en les relacions de consum per mitjà de màquines automàtiques.

L’acte de signatura l’ha presidit el secretari d’Empresa i Competitivitat, Joan Aregio, i hi han assistit la directora de l’ACC, Montserrat Ribera; el president, el vicepresident i el secretari general de l’ACV, Toni Romero, Giuseppe Cera i Francesc Company; i també els representants de les associacions de consumidors: Matilde Torralba de l’Associació de Consumidors de la Província de Barcelona (ACPB); Carme Sabater de la CUS, Salut, Consum i Alimentació; José Luis Nueno de l’Associació de Consumidors en Acció de Catalunya-FACUA; Salvador Domínguez de la Unió de Consumidors de Catalunya (UCC); Noemí Mascaraque de la Federació Unió Cívica de Consumidors i Mestresses de Casa de Catalunya (UNAE); Anna Tardà de l’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya (L’OCUC) i Jordi Tarruella de l’Associació d’Impositors de Bancs i Caixes d’Estalvi de Catalunya (AICEC- ADICAE).

 Les empreses signatàries, que podran utilitzar el segell de confiança que la Generalitat de Catalunya crearà amb aquesta finalitat, es comprometen a millorar la informació que es facilita abans de fer qualsevol despesa -sobre els preus, els mitjans de pagament disponibles, la informació sobre al·lèrgens, etc.- i a proporcionar els mitjans necessaris perquè les persones consumidores puguin exercir els seus drets un cop feta la compra -l’entrega d’un comprovant de pagament, l’atenció de les possibles queixes o reclamacions, el compliment de la garantia legal dels productes que es venen o les vies de resolució dels conflictes de consum que puguin sorgir-.

Pel que fa a la informació prèvia, les màquines dispensadores d’aliments hauran d’indicar en la pròpia màquina la informació sobre substàncies que poden causar al·lèrgies o intoleràncies. Aquesta informació es mostrarà mitjançant un codi QR (codi de resposta ràpida), i es podrà ampliar amb etiquetes penjades en els productes o amb cartells a la cara exterior de les màquines.

A més, el codi de conducta introdueix una altra millora substancial quant a l’obligatorietat d’entregar un comprovant de compra en el cas de les màquines dispensadores de productes d’alimentació. Tot i que la normativa preveu que aquestes màquines lliurin el comprovant a partir del 2020, les empreses que s’hi adhereixin es comprometen a avançar aquest termini al 31 de desembre de 2018 -la resta de màquines automàtiques, excepte les recreatives i d’atzar, ja ho han de fer des del passat 31 de desembre de 2016-.

Els compromisos establerts en aquest codi de conducta són addicionals al compliment de les obligacions que marca el Codi de consum de Catalunya a les empreses envers les persones consumidores, i que l’Agència Catalana del Consum realitzarà els controls periòdics necessaris per assegurar que els signataris compleixen els acords.