Actualització de la base de dades de la Seguretat Social, que afecta a totes les Societats i persones autònomes, que ens fa arribar AGORA.

Reial Decret Llei 504/2022

El RDL 504/2022 va establir l’obligació de revisar i actualitzar les dades corresponents a totes les persones treballadores autònomes sense excepció, amb l’objectiu d’obtenir tota la informació necessària com a persona física, així com la vinculació amb les societats en les quals pugui tenir participació.

Al mateix temps, es crea un nou registre en el qual s’han d’incorporar totes les dades de les societats constituïdes abans de l’any 2023. Entre altres informacions, aquest registre inclourà els noms, càrrecs i percentatges de participació de les persones sòcies.

L’actualització de dades s’ha de realitzar com a màxim fins al 31 d’octubre de 2023.

Atès que aquesta informació és molt precisa, aviat ens posarem en contacte amb vosaltres per començar a gestionar la revisió, comprovació de les dades i posterior enviament.