La ACV
La ACV

QUI SOM

La ACV és una entitat formada per empreses i persones amb inquietuds comunes que han decidit unir les seves forces per convertir-se en el principal representant de la Distribució Automàtica de Catalunya i per salvaguardar els interessos de la seva activitat professional.

L’Associació Catalana de Vending està ubicada a BADALONA CENTRE INTERNACIONAL DE NEGOCIS (BCIN) i es va constituir com a associació el 23 d’octubre de de 1989.

Està Inscrita, en aquesta mateixa data, en el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i adaptada a la llei 7/97 de 18 de juny, així com al RC 776/1998 de 30 d’abril, l’ACV és una associació sense ànim de lucre.

Actualment, l’ACV està constituïda per 108 empreses de VENDING, entre operadors i proveïdors del sector de la distribució automàtica a Catalunya.

La ACV és una associació oberta i inclusiva a totes les empreses del sector. De fet, pertanyen a l’associació tant empreses petites, mitjanes com grans empreses. Els serveis i esdeveniments que ofereix i organitza són accessibles a tots els seus associats i tant a nivell tècnic / professional com a nivell de Networking i social està orientats a tots els associats sense cap distinció.

Separador

QUÈ FEM

La ACV es posiciona com un referent del sector a Catalunya, des dels seus inicis, fa ja 30 anys, la finalitat de l’associació ha estat:

 • Promoure entre els empresaris, la consciència dels valors socials i civils.
 • Valorar les funcions socials de les empreses associades, promoure amb les institucions públiques formes de col·laboració amb els objectius de progrés i desenvolupament del sector.
 • Formar els professionals del sector de la distribució automàtica mitjançant la promoció de cursos, seminaris, tallers, etc.
 • Desenvolupar la solidaritat i la col·laboració entre empreses associades.
 • Protegir l’activitat de les empreses associades
 • Desenvolupar les funcions de:
  • Ser l’entitat d’enllaç entre els professionals del sector de la distribució automàtica.
  • Harmonitzar l’activitat i les directrius dels grups sectorials.
  • Promoure i tenir cura d’iniciatives directes per al constant progrés tècnic, econòmic i cultural dels associats.
  • Cercar acords amb altres associacions, organitzacions similars o entitats a nivell nacional i internacional.
  • Assumir iniciatives eficaces per potenciar la cooperació entre les empreses associades i per assegurar el correcte desenvolupament de l’activitat.
  • Recollir i elaborar notícies i dades relacionades amb el sector de la distribució automàtica espanyola i estrangera per posar a disposició dels associats.
  • Promoure fires, esdeveniments, investigacions de mercat, estudis, debats sobre temes econòmics i socials així com fer propaganda referent a l’activitat dels associats mitjançant publicacions periòdiques.
  • Assumir iniciatives eficaces per al desenvolupament i protecció del sector.

Separador

EQUIP

Sr. Francesc Recolons
President
Sr. Francesc Recolons Herrero
ADELVA
Sr. Giuseppe Cerea
Vice-President
Sr. Giuseppe Cerea
IVS IBERICA
Sr. Toni Riera
Vice-President
Sr. Toni Riera
CAFÉS TUPINAMBA
Sr. Francesc Company
Secretari general
Sr. Francesc Company Blanch
AUTOMATIC COMPANY SL
Sr. Josep Maria Arquerons
Tresorer
Sr. Josep Maria Arquerons Palom
ALLIANCE VENDING
Sr. Toni Romero
Vocal
Sr. Toni Romero
VENDING EL CAFETÓ SL
Sr. Antoni Font
Vocal
Sr. Antoni Font
ILSTANT
Sr. Marc Parera
Vocal
Sr. Marc Parera
AQUADIRECT BLUE PLANET
Sr. Joan Llamas Pérez
Vocal
Sr. Joan Llamas Pérez
LLAMPER VENDING
Sr. Isaac Guerra Cañisa
Vocal
Sr. Isaac Guerra Cañisa
NEXUS MACHINES
Sr. Raül Sanz
Vocal
Sr. Raül Sanz
SANT ANIOL
Sr. Toni Riera Bas
Gerent
Sr. Rafael Cubarsi Bas
A.C.V.

CERTIFICAT DE QUALITAT

L’Associació Catalana de Vènding (ACV) ha signat amb l’Agència Catalana del Consum i les Associacions de Consumidors més representatives el Codi de conducta de les empreses operadores de serveis de venda per mitjà de màquines automàtiques. És el primer codi de bones pràctiques del sector.

El compliment del Codi de Bones Pràctiques és voluntari per les empreses, que rebran un segell de qualitat acreditatiu. El Codi de Bones Pràctiques va més enllà de la regulació que estableix el Codi de Consum de 2010, i inclou la millora de la informació que es facilita abans de fer qualsevol despesa (sobre els ingredients que poden provocar al·lèrgies o intoleràncies, els mitjans de pagament disponibles o els preus) o a proporcionar els mitjans necessaris perquè les persones consumidores puguin exercir un cop feta la compra (l’obligatorietat de lliurar un comprovant de compra en el cas de les màquines que dispensen aliments, l’atenció de les possibles reclamacions o queixes…).

Pel que fa a la informació prèvia, les màquines dispensadores d’aliments hauran d’indicar en la pròpia màquina la informació sobre substàncies que poden causar al·lèrgies o intoleràncies. Aquesta informació es mostrarà mitjançant un codi QR (codi de resposta ràpida), i es podrà ampliar amb etiquetes penjades en els productes o amb cartells a la cara exterior de les màquines.

Els compromisos establerts en aquest codi de conducta són addicionals al compliment de les obligacions que marca el Codi de Consum de Catalunya. L’Agència Catalana del Consum realitzarà els controls periòdics necessaris per assegurar que els signataris compleixen els acords.

DESCARREGAR PDF

Certificat de Qualitat

RELACIONS INSTITUCIONALS

La ACV manté i amplia els seus contactes directes amb les autoritats amb competència en el sector. Així mateix ha creat acords de col·laboració amb entitats socials i associacions empresarials del sector. Un clar exemple d’aquesta important activitat és la Direcció General de Tributs, l’Agència Catalana de Consum o el Departament de Sanitat. Així mateix, ho són l’Associació de Celíacs de Catalunya o Euskadiko Vending.

Separador

PROVEïDORS

AEVending alba Vending ALTA GROUP apliven LogicArt Blue Planet BRITA BWT Cafés Cornellà Aigua SantAniol Eurovending Font Vella Levité ilstant Lavazza Madrid Fas Machine Nomésvending N&W orain Seractive Saeco Movildata Sat Vending ServiGroup Sigesmar Snackíssimo Suzohapp Tupinamba Velarte Nexus Ñaming Simat Sanden BCN serveis de vending Santiveri
SLIDER-FOOT_Pag-1
SLIDER-FOOT_Pag-1
previous arrow
next arrow